PBD-Media-Kit.pdf.png

מובילים שינוי חברתי בקרב נוער וילדים באמצעות מסגרת אימון "ספורטיבית - חברתית" לפיתוח העצמה אישית ומסוגלות

בניקה הספורט הוא האמצעי. אמצעי ליצירת מסגרת "חברתית ספורטיבית" המאפשרת לכל אחד ואחת למצוא את מקומו בחווית הספורט, ללמוד להתמודד, להשתפר ולהיות חלק ממשהו גדול. באמצעות הספורט כערך ואמצעי המספק מגוון כלים לחיים נמקד את הפעילות שלנו על מספר תחומים מחוללי שינוי: פעילות ספורטיבית מקצועית המעניקה תחושת עצימות והתקדמות לכל ילד/ה. פיתוח וקידום מפגשים חברתיים ופעילות קהילתית, קידום "קבוצות מוחלשות" בתוכנית האצה המשלבת אותם כשווים בין שווים במסגרות האימון ויוצרת הזדמנויות חדשות.

ניהול עובדים

ביחד עם שותפיי לעשייה,
הנה מה שיצרנו בניקה, הפרוייקט לשינוי חברתי באמצעות ספורט